Легализация на документи

Легализация на документи

Легализацията на документи представлява надлежното удостоверяване на истинността на даден документ, който подлежи на представяне в чужбина или на документ от чужда държава, притежаващ нужните реквизити, който трябва да послужи в Република България.

Документите от Република България подлежат на предконсулска заверка в различни министерства и институции в зависимост от издаващото учреждение, след което могат да бъдат представени за заверка и в Дирекцията „Консулски отношения“ към МВнР.

Документите от чужбина се снабдяват с превод на оторизиран от Министерството на външните работи преводач, след което той се заверява от всички български нотариуси по места. Важно условие е върху документите, издадени от страна по Хагската конвенция, да бъде поставен Апостил.