Албена Димитрова - Оторизиран преводач на МВнР с гръцки и немски език

Албена Димитрова
Албена Димитрова
Немска филология, магистър - профил езикознание. Сертификат за владеене на гръцки език C1 на Солунски университет „Аристотел”.

Академична биография

Немска филология, магистър - профил езикознание.

19 години професионален опит в извършването на преводи от и на гръцки език

в резултат на дългогодишно пребиваване в Гърция.

Удостоверение от Дирекцията „Консулски отношения“

на Министерството на външните работи 16 ПР-2241/05.12.2016

Сертификат за владеене на гръцки език C 1

на Солунски университет „Аристотел”.

Лицензиран преводач от 2012

Работя успешно с много и различни клиенти от страната и чужбина.

Удостоверение “Юридически немски“

от специализиран курс “Юридически немски“ на Германо-Българската индустриално-търговска камара

Работна биография

Лицензиран преводач към преводачески агенции в гр. Хасково и областта.

Участие като официален преводач по Програмата „Европейско териториално сътрудничество, Гърция - България 2007-2013г.“ в следните проекти:

  • „Интегрирани зелени градове“ на община Хасково в партньорство с община Солун
  • Презентация на „Географска информационна система“  (ГИС) пред партньорите от Техническата камара на Гърция – секция Централна Македония
  • „Димитровград за достъп” с водещ партньор община Димитровград, а от гръцка страна - община Суфли
  • „Рехабилитация на пътната отсечка между селата Поляново и Константиново“ с водещ партньор община  Харманли и община Тихеро.
  • Форум „Трансгранично сътрудничество“, форум и премиера на филм „Шофирай безопасно“ на община Харманли и местните власти в Северна Гърция

Съдебен преводач за Съдебен район на Окръжен съд – Хасково, към Апелативен съд - Пловдив и Административен съд - Хасково от и на гръцки и немски език.

Преводите, предоставяни от мен, гарантират точност и прецизност, адаптиране към езиковата и културната специфика на района или аудиторията, за която са предназначени.